Ο παρών ιστότοπος έχει αποκλειστικό ιδιοκτήτη και διαχειριστή τον πρόεδρο της ΠΟΠΚ Ευθύμιο Περσίδη.

   

 

2019.0901 - Παρουσίαση του ιστότοπου της ΠΟΠΚ σε πρώτη φάση

 

(Copyright Ευθύμιος Περσίδης 1977-2019 (42 χρόνια). Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.)

 

Ο ιστότοπος της ΠΟΠΚ δημιουργείται και εμπλουτίζεται από ομάδα συνεργατών με βάση την αλήθεια και την πραγματική ιστορία του καράτε διεθνώς και στην Ελλάδα.

Ο ιστότοπος αυτός έχει οργανωθεί σε πρώτη φάση με λεπτομερή τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας οργανωμένης ομοσπονδίας, αλλά και στη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της ITKF Hidetaka Nishiyama.

Φιλοδοξούμε να αποτελέσει τη μοναδική αξιόπιστη πηγή πληροφοριών, αλλά και την πιο αξιόπιστη πλατφόρμα διοίκησης και λειτουργίας αθλητικής ομοσπονδίας.

Περιηγηθείτε στο γενικό μενού και στα υπομενού του για να βρείτε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του παραδοσιακού καράτε και των στιλ του στη χώρα μας και διεθνώς.

Έχουμε σημειώσει με αστερίσκο τις κατηγορίες, στις οποίες έχουμε ήδη προσθέσει άρθρα, ενώ πολύ γρήγορα θα προστεθούν σε όλες ταυτόχρονα με την απρόσκοπτη λειτουργία της ομοσπονδίας.

 

Από την ιστορία του παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα είναι φανερό και όλοι σας το γνωρίζετε ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά περί το 1960 στη χώρα μας και αναπτύχθηκε τα επόμενα χρόνια σε όλα του τα τέσσερα γνωστά στιλ παράλληλα με διάφορες εκφάνσεις μαϊμού-καράτε, που φύτρωναν μοιραία σε κάθε χώρα.

Το παραδοσιακό καράτε ισχυροποιήθηκε με την ίδρυση της Αστικής Εταιρείας Σότοκαν Καράτε περί το 1980, την οποία αντικατέστησε η Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Καράτε (ΕΟΕΚ) το 1986 και η οποία με τη σειρά της αποκήρυξε το παραδοσιακό καράτε και έγινε μέλος της WUKO (World Union of Karate Organizations) το 1987.

 

Παρά του ότι η ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ μαζί με τους δασκάλους του παραδοσιακού καράτε οικειοποιήθηκαν τα παραδοσιακά στιλ παράνομα για εισπρακτικούς λόγους το παραδοσιακό καράτε παρέμεινε ενεργό με την ομοσπονδία του Γιώργου Παναγιωτίδη (ΕΟΠΚ = Ελληνική Ομοσπονδία Παραδοσιακού Καράτε) ως μέλους της παγκόσμιας ITKF (International Traditional Karate Federation) υπό τον Χιντετάκα Νισιγιάμα (φωτό) από το 1987 έως το 1990, και, όταν η ΕΟΠΚ αποσύρθηκε από την ITKF για να ενταχθεί στην SKIF (Shotokan Karate International Federation) του Χιροκάζου Καναζάβα, το παραδοσιακό καράτε της χώρας μας παρέμεινε ενεργό και μέλος της ITKF άτυπα στην αρχή, αλλά στη συνέχεια με την ΠΟΠΚ ίδρυσης του Παναγιώτη Δρακόπουλου και πέντε σύλλόγων το 1995, στην οποία εντάχθηκε και ο Θύμιος Περσίδης (από τους ιδρυτές της ΕΟΕΚ/ΕΛΟΚ) στους πρώτους μήνες της ίδρυσής της. Η ΠΟΠΚ, τελικά, είναι ενεργή από την 30-1-1995.

 

Στο διεθνή χώρο, το 1993 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε συντάξει με απόφαση της Ολομέλειάς της ένα σχέδιο καταστατικού, ώστε οι δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες καράτε ITKF και WUKO (World Union Of Karate Organizations) να γίνουν μία συνομοσπονδία με το όνομα WKF (World Karate Federation) και οι δύο παγκόσμιες είχαν συμφωνήσει σε αυτό. Απόδειξη το επόμενο βίντεο από τη συμφωνία που υπογράφηκε στην Οσάκα της Ιαπωνίας!

 

Αλλά στη συνέχεια η WUKO εξαπάτησε και την ITKF και την ΔΟΕ και αυτο-ονομάστηκε μονομερώς WKF και το 1999 κατάφερε τον Χουάν Αντόνιο Σάμαρανκ να της δώσει επιστολή αναγνώρισης κατά παράβαση των αποφάσεων της Ολομέλειας της ΔΟΕ.

 

Στην Ελλάδα παράλληλα κατά τα έτη 1995 - 2004, ομοσπονδίες και άτομα εκτός και εντός της ΠΟΠΚ υπέπεσαν σε παρανομίες εκμετάλλευσης του αθλήματος με τελικό δικαστικό αποτέλεσμα το παραδοσιακό καράτε σήμερα να εκπροσωπείται ΜΟΝΟΝ από την ΠΟΠΚ με πρόεδρο τον Θύμιο Περσίδη, με ενεργή αποκλειστικότητα από την ημέρα που αυτή εγγράφηκε στο Βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών, δηλαδή από την 30η Ιανουαρίου 1995, τελεσίδικα και αμετάκλητα με αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας.

Η ΠΟΠΚ είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τα δικαιώματά της να τα λυμαίνονται άλλοι και μάλιστα οι δηλωμένοι εχθροί του παραδοσιακού καράτε!

Όλα τα ανωτέρω θα τα βρείτε στην ιστορία του παραδοσιακού καράτε στη Ελλάδα και θα επιβεβαιωθούν από την λειτουργία της ΠΟΠΚ!

 

Θύμιος Περσίδης

Πρόεδρος ΠΟΠΚ

Πίνακας Περιεχομένων
(Παράδειγμα για την αρίθμηση των κελιών: η Διαιτησία στο 0702)

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
00

*Επικαιρότητα

*Η Ιστορία
του Καράτε

*Νομικά Θέματα

*Δικαστικά

Διοικητικά

*Μητρώα

Κανονισμοί

Αγώνες
Σεμινάρια

*Αιτήσεις
Έντυπα

Δημοσιεύσεις

01

*Ανακοινώσεις

Στην Ιαπωνία

1-Από το ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2-Από το karate.gr

Αθλητικός Νόμος ***

Με την ΕΛΟΚ

 ***

Διοικητικό Συμβούλιο

Συλλόγων-Μελών

Κανονισμοί Αγώνων

Ημερολόγιο & Σεμινάρια

Συλλόγων ***

e-Δελτία Τύπου

- Αρχείο

02

*Νέα-Ειδήσεις

Στην Ελλάδα ***

1- Από το ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2- Από τα Δικαστικά

3-Από το karate.gr

Καταστατικό ***

(τροποποιήσεις)

Με την ΓΓΑ***

(αιτήσεις-απαντήσεις)

Ελεγκτική Επιτροπή

Βαθμών Νταν Αθλητών

Διαιτησίας

Διασυλλογικοί ***

Αθλητών

e-Περιοδικό

03

e-Δελτία Τύπου

Διεθνώς

1- Από το ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2- Από το karate.gr

3-Από τις ITKF-WTKF

Εσωτερικός Κανονισμός ***

Εσωτερικά ***

(Προσωρινά ΔΣ)

Δικαστική Επιτροπή

Βαθμών Νταν Τεχνικών ***

Εξετάσεων Κύου και Νταν

Πανελλήνιοι ***

Συμμετοχών σε Αγώνες & Σεμινάρια

e-Εκδόσεις

04

Δραστηριότητες

Συλλόγων

Γιατί παραδοσιακό

Εγκύκλιοι ***

 

Τεχνική Επιτροπή

Εκπαιδευτών

Τάξεις

 

Βαλκανικοί

Διπλωμάτων Νταν ***

 

05

 

 

Λειτουργία Γυμναστηρίων

 

Επιτροπή Διαιτητών

Διαιτητών

Τάξεις

 

Πανευρωπαϊκοί ***

Διπλωμάτων Τεχνικών ***

 

06

 

 

 

 

Επιτροπή Εξεταστών

Εξεταστών

Τάξεις

 

Παγκόσμιοι ***

 

 

 

(Copyright Ευθύμιος Περσίδης 2019-2023, Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας η καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.)

 

Επικοινωνήστε με την ΠΟΠΚ:

Στο κιν. 6948-553000

Στο email: popk@popk.gr

Στη διεύθυνση: Π.Ο.Π.Κ. - Ε. ΠΕΡΣΙΔΗΣ,

Μαρίνου Γερουλάνου 29, 11524 Αθήνα