18/4/2019 -   - 18/4/2019

Αποφάσεις Δικαστηρίων

για την αποκλειστικότητα

της ΠΟΠΚ επί      ► ►

του παραδοσιακού καράτε 

Πρωτοδικείου

Εφετείου

Αρείου Πάγου

Καταστατικό της ΠΟΠΚ

Εσωτερικός Κανονισμός

Κύου και Νταν

Διαδικασία Εγγραφής

Νέου Μέλους

Κανονισμός Αναγνώρισης υπαρχόντων Νταν

171-Οδηγίες της ΓΓΑ για τα καταστατικά των σωματείων 190621-Η κατάσταση σήμερα στο καράτε συνοπτικά
Επικοινωνία