0200 - Ιστορία του Καράτε

Περιεχόμενα

0201 - Στην Ιαπωνία

 

0202 - Στην Ελλάδα

1960-1994-Η πραγματική Ιστορία του παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα-Μέρος Α

1995-2005-Η πραγματική Ιστορία του παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα-Μέρος Β

1995-2005-Οι αιτήσεις της ΠΟΠΚ στη ΓΓΑ και οι απαντήσεις της δεύτερης-Μέρος Γ

2000-2013 - Το θρίλερ των προσωρινών διοικήσεων της ΠΟΠΚ-Μέρος Δ