0600 - Μητρώα

Περιεχόμενα


0601 - Μητρώο συλλόγων-μελών ΠΟΠΚ

2021.1231-ΔΕΙΓΜΑ-Βεβαίωση συλλόγου-μέλους ΠΟΠΚ

0603 - Μητρώα Βαθμών Νταν Τεχνικών

2022.0201-NEO-Αναγνώριση Διπλωμάτων Νταν από την ΠΟΠΚ.

2021.1231-Μητρώο Εθνικών Νταν Παραδοσιακού Καράτε - 524γ