0900 - Αιτήσεις και Έντυπα

Περιεχόμενα


Οι Αιτήσεις και τα Έντυπα εξελίσσονται και ενημερώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις τού αθλητικού νόμου. Πριν χρησιμποιήσετε κάποιο έντυπο βεβαιωθείτε ότι είναι το πιο πρόσφατο χρονικά από την ημερομηνία του ενημέρωσης.


0901 - Αιτήσεις και Έντυπα Συλλόγων

911α-Πρώτη φάση Διαδικασίας Εγγραφής Νέου Μέλους στην ΠΟΠΚ-30.11.2019

911β-Αίτηση Ενδιαφέροντος για Εγγραφή Συλλόγου στην ΠΟΠΚ-30.11.2019

Μετά την ολοκλήρωση της Αίτησης Ενδιαφέροντος ακολουθεί η Κύρια Αίτηση (913α) ένταξης σωματείου στην ΠΟΠΚ.

Με την τελεσίδικη Απόφαση 3914/2000 Εφετείου Αθηνών και την αμετάκλητη 110/2003 Αρείου Πάγου (www.popk.gr/Δικαστικά) αποτελεί πλέον νομολογία για τη χώρα μας ότι η ΠΟΠΚ είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ η μόνη αρμόδια αθλητική ομοσπονδία για το παραδοσιακό καράτε και τα στιλ του:

Γουάντο-ριου, Γκότζου-ριου, Σίτο-ριου και Σότοκαν-ριου!

Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι όσα σωματεία δεν είναι μέλη της ΠΟΠΚ και δεν φέρουν αναρτημένη την επόμενη αφίσα σε εμφανές σημείο του χώρου τους, τότε ΔΕΝ διδάσκουν παραδοσιακό καράτε οποιουδήποτε στιλ απονέμοντας εθνικά αναγνωρισμένα διπλώματα. Αν ισχυρίζονται το αντίθετο, τότε εξαπατούν ευθέως τους αθλητές τους!

914β-Δείγμα Αφίσας Βεβαίωσης Σωματείου ως Μέλους της ΠΟΠΚ-30.11.2019.


0904 - Αιτήσεις Διπλωμάτων Νταν

915.1-Αίτηση Αναγνώρισης 1ου Νταν-30.11.2019

915.2-Αίτηση Αναγνώρισης 2ου Νταν-30.11.2019

915.3-Αίτηση Αναγνώρισης 3ου Νταν-30.11.2019

915.4-Αίτηση Αναγνώρισης 4ου Νταν-30.11.2019

951α-Δείγμα Διπλώματος Αναγνώρισης Κύου εντός των σωματείων-30.11.2019.

951β-Δείγμα Διπλώματος Απονομής Κύου εντός των σωματείων-30.11.2019.

952α-Δείγμα Αναγνώρισης Νταν από την ΠΟΠΚ-30.11.2019.


0905 - Αιτήσεις Διπλωμάτων Εκπαιδευτών-Εξεταστών

916.Γ2-Αίτηση Έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή 2ου Νταν (και εξεταστή Κύου)-30.11.2019

916.Γ3-Αίτηση Έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή 3ου Νταν (και εξεταστή Κύου)-30.11.2019

916.Γ4-Αίτηση Έκδοσης Διπλώματος Εκπαιδευτή 4ου Νταν (εξεταστή μέχρι και 1ο Νταν)-30.11.2019

916.Γ-Δείγμα διπλώματος Εκπαιδευτή Γ Κατηγορίας-30.11.2019