0600 - Μητρώα

Περιεχόμενα


0603 - Μητρώα Βαθμών Νταν Τεχνικών

Ήδη τα πρώτα διπλώματα Νταν της ΠΟΠΚ είναι γεγονός