0200 - Η Ιστορία του καράτε

Περιεχόμενα


0202 - Η Ιστορία του καράτε στην Ελλάδα

1960-1994-Η πραγματική Ιστορία του παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα - Μέρος Α

1995-2005-Η πραγματική Ιστορία του παραδοσιακού καράτε στην Ελλάδα - Μέρος Β

1995-2005-Οι αιτήσεις της ΠΟΠΚ στη ΓΓΑ και οι απαντήσεις της δεύτερης-Μέρος Γ

2000-2013 - Το θρίλερ των προσωρινών διοικήσεων της ΠΟΠΚ-Μέρος Δ